Anëtarë të SHGPAZ

Satber Drishti

Titulli: Drejtore / Menaxhere "ALB=SOEL"

Satber Drishti ka qene qe ne fillim te demokracise anetare e Dhomes se Tregtise te Tiranes dhe Shkodres, aktiviste dhe anetare e SHGPAZ. Ajo ka qene nje model dhe nje shembull pozitiv per te nxitur grate duke i ndihmuar te krijojne shume dhoma me vepra artizanale dhe nje biznes familjar. Si drejtuese e komitetit artizanal te shoqates ajo gjalleroi grupin prej 50 anetaresh duke i ndihmuar, mbeshtetur dhe dhene pervojen e saj te cmuar ne fushen e cilesise, standarteve dhe menaxhimit. Ajo mban me merite diplomen e ambasadores dhe te mentores sipermarrese se bashku me rrjetin europian
 
"ALB=SOEL" PRODHIM E TREGTIM I FILIGRAMES
Kompania prodhon punime me filigram si vathe, varese , bylyzyk, kuti, vazo, peshtafe tradicionale, unaza si dhe seri kostumesh. Gjithashtu kompania prodhon punime duke kombinuar tradicionalen me modernen.