Të reja

Takimi i parë në Durrës

Foto nga takimi në Durrës 18 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Takimi i parë në Fier

Foto nga takimi në Fier 17 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19"

Lexo më shumë

Takimi në Shkodër

Foto nga takimi në Shkodër 11 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Takimi i Parë Kukes

Foto nga takimi në Kukës 10 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Projekti RSCWE- Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19"

Nisi me 1 korrik 2020 projekti "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19" i mundësuar nga OSFA dhe

Lexo më shumë

Final Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Studimi - PROGRAMET E BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN DHE PENGESAT E GRAVE SIPËRMARRËSE PËR TË BËRË BIZNES NË SHQIPËRI

Studimi "NJOHJA E PROGRAMEVE TË BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN NGA STUDENTËT DHE NXËNËSIT NË SHQIPËRI"

Pershendetje te gjitheve, Duke shpresuar qe te jeni mire me shendet dhe duke ju falenderuar per kontributin e dhene per survey e kryer me

Lexo më shumë