Të reja

Takimi i parë në Durrës

Foto nga takimi në Durrës 18 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Takimi i parë në Fier

Foto nga takimi në Fier 17 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19"

Lexo më shumë

Takimi në Shkodër

Foto nga takimi në Shkodër 11 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Takimi i Parë Kukes

Foto nga takimi në Kukës 10 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të

Lexo më shumë

Projekti RSCWE- Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19"

Nisi me 1 korrik 2020 projekti "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19" i mundësuar nga OSFA dhe

Lexo më shumë

Final Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Studimi - PROGRAMET E BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN DHE PENGESAT E GRAVE SIPËRMARRËSE PËR TË BËRË BIZNES NË SHQIPËRI

Study "KNOWLEDGE ON EU/NATIONAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAMS AND GRANTS FROM YOUNG PEOPLE IN ALBANIA"

Dear All, Hoping that everyone is in good health, and thanking you for your contribution to the survey conducted with students and pupils

Lexo më shumë