Partnerë / Lidhje

PARTNERËT VENDAS:
METE, AIDA, Biznes Albania, AmCham- American Chamber of Commerce in Albania, MPCSSHB, Ministria e Turizmit dhe Zhvillimit Urban, Muzeu Kombetar, IDM, Partners Albania, Bashkia Tirane, Prefektura Kukes, Bashkia e Ersekes, Gender Integration, Komisioni i Iigjeve, Kristal Center, Conad, City park, Universiteti Talent- Durres, Universiteti Reald Vlore, Instituti Numani Fier, ASAG, DHTIT, Albanian Skills, Fakultetet dhe shkollat e mesme

PARTNERË TË HUAJ NË SHQIPËRI:
UN WOMEN, GIZ, Acer, ICE, EDEP, Banka UBA, EU Info Network, U.S Embassy-Tirana, Ambasada Austriake Tirane, EBRD, Tasco, PNUD, UNDP, SOROS, OECD, Beyond Barriers, Maya

PARTNERË TË HUAJ JASHTË SHQIPËRISË:
MBB, HWK, AIC, Camera di Commercio Ancona, SHZPAZ, ILO, SEECEL, GTF, AFAEMME, BALKANCOALITION