LAKNORI & Associates Law

Zyra jonë me ambiente moderne, staf të specializuar, profesional dhe të përkushtuar, brenda Shqipërisë dhe jashtë saj, ofron konsulencë të specializuar juridike, teknike dhe shkencore, për të gjitha bizneset që operojnë në Tiranë dhe zonat përreth, si vijon: 

- Mbrojtja e Pronësisë Industriale (PI)

Studio ligjore: Laknori & Assocaites Law, me staf të specializuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, të dedikuar e profesional ofron konsulencë të specializuar juridike, shkencore dhe teknike për anëtarët e saj si dhe të gjitha bizneset që operojnë në Qarkun Tiranë më: 

  • Te drejtes Tregtar edhe Civile
  • Fushën e Pronësisë Intelektuale:
  • Zgjidhje perfekte për problemet tuaja në lidhje me 

– Markat tregtare dhe të shërbimit;

Konsulencë në krijimin e logove elektronike pranë biznesit tuaj
Konsulencë në hartimin e një marke të re
Hetime në fushën e markave ndërkombëtare 

Si të aplikojmë për markat e Madridit
Markat e Madridit
Hartimin e kontratave të licencës me markat e huaja që ju përdorni

– Patentat e shpikjeve;

Konsulencë në krijimin e konceptit të një patente.
Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo shpikur
Si të aplikojmë për një patentë shpikjeje europiane
Si të aplikojmë për një patentë PCT
Si mund të sjellim këtu patentat e shpikjeve të huaja

– Modelet e përdorimit;

Çfarë është modeli i përdorimit
Si të aplikojmë për një model përdorimi
Si dallohen patentat nga modelet e përdorimit
Si mbrohemi me regjistrimin e një  dizenjoje

Emërtimet Gjeografike;

Kuptimi i emërtimit gjeografik
Si mund t’i bashkëngjitet një produkti emërtimi gjeografik 

Dizenjot Industriale;

Çfarë është një dizenjo industriale
Sa dimensione mund të ketë një dizenjo industriale
Si mund ta mbrojmë një dizenjo 

– E drejta e Autorit;

Kuptimin e Copyright (Të Drejtës së Autorit)
Si mundet të mbrojmë një produkt artistik
Si mund të përdorim një produkt artistik duke respektuar të drejtat e autorit 

– Mbrojtje të çështjeve tuaja të Pronësisë Industriale pranë gjykatave të të gjitha niveleve:

Ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të Drejtorisë së Patentave dhe Markave
Ne Dhomen e Kudnershtimeve 
Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Pranë Gjykatës së Lartë Tiranë 

– Konsulencë e specializuar pranë Universiteteve Publike dhe Private;

Në fushën e legjislacionit kombëtar të IP
Në fushën e legjislacionit ndërkombëtar të IP
Fushën shkencore të markave e patentave
Si të shndërrojmë një tezë diplome masteri ose doktorature në një aset të Pronësisë Intelektuale
Si mund të përdoren këto asete të Pronësisë Intelektuale
Si mund te mbrohemi nga plagjiatura ne studimet shkencore

E drejta Tregtare

Kontratat
Marreveshjet tregtare Marreveshjet e tregtise se lire
Perfaqesim ne Gjykatat e te gjitha niveleve