Publikime të SHGPAZ

PROGRAMET E BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN DHE PENGESAT E GRAVE SIPËRMARRËSE PËR TË BËRË BIZNES NË SHQIPËRI

Vlerësim i kontekstit mjedisor për gratë sipërmarrëse në shqipëri

Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) u kontraktua nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), Grupi Mbështetës Teknik për

Lexo më shumë

Study "KNOWLEDGE ON EU/NATIONAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAMS AND GRANTS FROM YOUNG PEOPLE IN ALBANIA"

Dear All, Hoping that everyone is in good health, and thanking you for your contribution to the survey conducted with students and pupils

Lexo më shumë

Katalogu i mentorëve, Tetor 2014

Te kontribuosh per njerezit e punes eshte nderim i merituar, por te mbeshtetesh grate qe mbajne familjet e tyre me punen e dores, me artizanat e

Lexo më shumë

Studimi "NJOHJA E PROGRAMEVE TË BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN NGA STUDENTËT DHE NXËNËSIT NË SHQIPËRI"

Pershendetje te gjitheve, Duke shpresuar qe te jeni mire me shendet dhe duke ju falenderuar per kontributin e dhene per survey e kryer me

Lexo më shumë