Projekte

"Young Women as Job Creators" Project

Cfarë është projekti “Young Women as Job Creators” ,“Gratë e Reja si krijuese të vendeve te punës”, i organizuar nga Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare të Shqipërisë synon të promovojë tranzicionin nga karriera arsimore drejt karrierës profesionale për studentet vajza; për të

Lexo më shumë

Statement of activities, qualifications and projects

Start- Women, Mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave ne turizmin ruaral. Objektivi i Projektit eshte te ndihmoje zhvillimin e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme te zoteruara nga grate dhe te promovoje sektorin e turizmit. Ky projekt do te kontribuoje ne fuqizimin e bashkepunimit

Lexo më shumë