Anëtarë të SHGPAZ

Karolina Vasa

Lindur dhe banuese ne Shkoder. Diplomuar ne Ekonomi, profili Finance, tek Universiteti Politeknik i Tiranes. Gjithashtu perfundoi nje kurs pas-universitar "per planifikim dhe accounting" ne 1990. Nga 1993-1995 u punesua si ekonomiste ne firmen Arenta dhe ne vitin 1995 u be bashkepronare. U punesua si ekonomiste dhe me vone si bashkepronare ne nje "Autoshkolle" dhe si adminstratore. Kerkimet e saj dhe provat e saj nuk pushonin.Pervoja qe fitoi ia shtoi deshiren per te krijuar nje biznes edhe me te madh, madje ne bashkepunim me te huaj dhe pikerisht , ne vitin 2002 filluan tratativat per fason te kepuceve. E kerkonte tregu,por e kerkonte edhe talenti i Karolines. Ia besuan menjehere detyren e administratores dhe bashkepronares se kompanise te quajtur "KEA" ltd, kepuce Italiane. Angazhimi ne shoqaten e graveprofesioniste, afariste dhe zejtare, si hobi i saj ishte mjaft pozitiv. Ajo dha aty nje vlere te shtuar sociale, por rriti prestigjin e saj ne ambientet e saj familjare dhe shoqerore. Duke qene nje model shume i mire emancipimi shoqeror dhe ekonomik. Ka marre pjese ne shume trajnime te ndryshme.
 
KEA SH.P.K
Eshte nje pronare dhe administratore e autoshkolles ne Shkoder. Gjate viteve biznesi i saj eshte zhvilluar dhe ka kaluar shume prova dhe sfida te veshtira. Si ekonomiste dhe administratore ndihmoi biznesin drejt nje hapi te ri biznesi: Pronare e KEA kompani, me mbi 150 punetore, e cila e mbeshteti te njihte me mire rolin e nje menaxhueseje dhe te penetronte ne eksport me kepucet tona Shqiptare te nje cilesie te mire. Detyra e saj eshte shume e veshtire , por eksperienca dhe mbeshtetja e paleve te interesuar/aktoreve qe e ndihmuan ate e rriten perkushtimin ne biznes.