Të reja

Study "KNOWLEDGE ON EU/NATIONAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAMS AND GRANTS FROM YOUNG PEOPLE IN ALBANIA"

Dear All, Hoping that everyone is in good health, and thanking you for your contribution to the survey conducted with students and pupils

Lexo më shumë

Workshopi për fuqizimin e OJF të grave në Tiranë, 6 Mars 2020

Workshop: Forcim kapacitetesh të OJF të grave / Strengthening capacity of Women NGO

Seminar: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse / About The EU/National programs for standard and the grants for women entrepreneurs