Të reja

Seminar informues - 26 shkurt 2019, ora 13.00

Seminar informues: Për programet e BE-së/ kombëtare për mbështetjen me grante të të rinjve Shkolla e Mesme “Hydajet Lezha” Lezhë 26 shkurt 2019, ora

Lexo më shumë

Call for experts

Albanian National, Professional, Businesswomen and Crafts’ Association from Tirana for the needs of the project “Promoting entrepreneurship and

Lexo më shumë

“Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri” - 5 Shkurt 2019

U mbajt konferenca e prezantimit të projektit “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri”, ku morën

Lexo më shumë

Ftesë - Takim “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri”

Projekti “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri”

Të dashur kolegë, Shoqata Kombëtare e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) po zbaton projektin e financuar nga Bashkimi Europian në

Lexo më shumë

Konkursi për planet e biznesit.

Të dashur kolegë, dëshiroj t'ju tërheq vëmendjen tuaj për konkursin e planeve të biznesit. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për çdo biznes të ri që

Lexo më shumë