Të reja

ROUND TABLE - Standardet krijojnë besim / Standards build trust: Sfidat e biznesit dhe institucioneve publike në procesin e integrimit në BE / Challenges of business and public institutions in the EU integration process

Pamje nga Workshopi - Forcim kapacitetesh të OJF të grave, Shkodër - 14 Dhjetor

Intervista e dhënë nga përfaqësues të SHGPAZ në televizionin lokal Shkodër

Nga intervista e dhënë nga përfaqesues të SHGPAZ në televizionin lokal Shkodër, në lidhje me implementimin e projektit të financuar nga BE nëpërmjet

Lexo më shumë

Pamje nga Seminari: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse, Shkodër - 13 Dhjetor

Workshop - Forcim kapacitetesh të OJF të grave /Strengthening capacity of Women NGO

Shkoder, 14 Dhjetor/ December 14th 2019, ora/ time 11.00, Hotel Rozafa Improve the networking, project implementation and advocacy skills as well as

Lexo më shumë

Seminar: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse / About The EU/National programs for standard and the grants for women entrepreneurs

Shkodër, 13 Dhjetor/ December13th 2019, ora/ time 11.30-13.30, Hotel Rozafa Agenda: 1. Fjala e hapjes / Open speech (Mrs. Flutura Xhabija

Lexo më shumë

Workshop për forcim kapacitetesh të grave sipërmarese në Fier!

Pamje nga tryeza e rrumbullakët e zhvilluar sot më datë 8 Nëntor në Fier