Të reja

Seminar informues - 26 shkurt 2019, ora 13.00

Seminar informues:
Për programet e BE-së/ kombëtare për mbështetjen me grante të të rinjve
Shkolla e Mesme “Hydajet Lezha”
Lezhë

26 shkurt 2019, ora 13.00

Axhenda

1. Anketë për maturantët/ mësuesit mbi njohjen e programeve të BE-së/ kombëtare për mbështetjen me grante të të rinjve
2. Kompetenca europiane e të mësuarit për sipërmarrjen (Tefta Demeti, ekspertja e SHGPAZ)
3. Programi ERASMUS+ Youth in Action dhe Programi European Solidarity Corps/ Youth (AntonelaT omço- Përtej Barrierave, Pikë Kontakti e programit Erasmus + YiA për Shqipërinë)
4. Eksperienca e një sipërmarrëseje e zonës së Lezhës