Të reja

Takimi i parë në Fier

Foto nga takimi në Fier 17 Korrik 2020 në kuadër të projektit "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19" i cili ka nisur zbatimin e tij prej 1 Korrik 2020 mundësuar nga OSFA dhe zbatuar nga Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) në qytetet: Shkoder, Kukes, Durrës, Fier dhe Pogradec.