Publikime të SHGPAZ

PROGRAMET E BE-SË DHE KOMBËTARE PËR SIPËRMARRJEN DHE PENGESAT E GRAVE SIPËRMARRËSE PËR TË BËRË BIZNES NË SHQIPËRI

Shkarko / lexo studimin

Lexo studimin