Projekte

Statement of activities, qualifications and projects

Start- Women, Mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave ne turizmin ruaral. Objektivi i Projektit eshte te ndihmoje zhvillimin e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme te zoteruara nga grate dhe te promovoje sektorin e turizmit. Ky projekt do te kontribuoje ne fuqizimin e bashkepunimit nder-kufitar mes Shqiperise (Rajonit te Shkodres) dhe Malit te Zi (Podgorice/Bar) nepermjet pjesemarrjes se grave ne permiresimin e turizmit rural. Gjithashtu ai do te kontribuoje ne barazine gjinore duke ndihmuar fuqizimin ekonomik te grave ne kete fushe. 1. Konferenca e Hapjes Data: E Merkure Dt.2 Prill 2014 Shkoder, Ora 11:00- 13:00 Vendi: Europa Grand Hotel, Shkoder Tema: Lancimi I Projektit Start-W “Mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave ne turizmin rural” Me pjesmarrjen e : Znj. Flutura Xhabija, Kryetare e SHGPAZ Znj. Ivana Zexevic,Drejtori e Xhvillimit te SME-ve. SMEDD, Mal I Zi Znj. Mary Ann Rukavina Cipetic, Drejtor Ekzekutiv,GTF,Kroaci Grate anetare te SHGPAZ Pjesemarrese ne takim: Nevila Kraja;Fatjeta Bushati;Karolina Vasa;Bukurije Tuzi;Amela Bushati;Liza Ndreka;Artenca Kruja; Meliha Zyberi;Servete Agia;Nushe Deja; Roza Ndoci;Zine Ejlli;Ardita Musaraj;Marjeta Mazniku;Jona Xhabija ;Ardiana Laskaj Qellimi: Te ndihmoje zhvillimin e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme te zoteruara nga grate dhe te promovoje sektorin e turizmit Projekti ndahet ne 4 faza kryesore, te cilat jane : Faza e pare : Drejtimi I Projektit, vizibiliteti,shperndarja etj. Takime me grate anetare te SHGPAZ Shkoder, bashkebisedime,shpjegime ,persa I perket Start-Women, “Mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave ne turizmin rural” Data: 24.4.2014 ,Ora: 11:00 Vendi: Selia e SHGPAZ, Shkoder Data: 24.4.2014 , Ora : 19:00 Vendi : Selia e SHGPAZ, Shkoder Kerkime, Hulumtime. Plotesimi I Pyetesoreve ne lidhje me identifikimin e nevojave qe kane grate ne biznesin e vogel e te mesem. Plotesuar – 100 pyetesore Muaji – Maj 2014 Zonat: Shkoder Gur I Zi Vau I Dejes Zogaj Juban Rezultatet kryesore te pyetesoreve: 1. Zonat ku banojne dhe Llojet e bizneseve: 43 veta nga zona Shkoder : Llojet e Bizneseve brenda qytetit te Shkodres(qe kane marre pjese ne plotesimin e pyetesoreve perfshijne: Artizanat Pasticeri Parukeri 15 veta nga zona Vau I Dejes Llojet e Bizneseve ne zonen Vau I Dejes perfshijne : artizanat 15 veta nga zona Zogaj Llojet e Bizneseve ne zonen e Zogajve perfshijne: Artizanat Shtepi me qera 15 veta nga zona Guri I Zi dhe Juban Llojet e bizneseve nga zona Guri I Zi perfshijne: Artizanat 11 veta nga zona Shiroke Llojet e bizneseve nga zona Shiroke: Dyqane Shtepi me qera 2. Niveli I Arsimimit: a) Pa arsim – 0 b) Shkolla fillore – 13 veta c) Arsim I mesem – 53 veta d) Kolegj(shkolle e larte profesionale) – 10 veta e) Universitet dhe me tej- 28 veta Gjuhe te Huaja: Nga 100 vete: 24 vete dine gjuhe te huaja, kryesisht : Anglisht , Frengjisht , Italisht 3. Regjistrimi I biznesit: Nga 100 biznese vetem: 24 biznese jane te rregjistruar 64 biznese jane te parregjistruar 12 biznese nuk e kane percaktuar 4. Anetaresimi ne organizata apo shoqata te ndryshme: Nga 100 biznese vetem: 39 biznese bejne pjese ne shoqata 61biznese nuk bejne pjese ne shoqata apo organizata te ndryshme. 5. Regjistrimi I prones ku ushtrohet biznesi: Nga 100 biznese : 32 e kane te regjistruar pronen ku ushtrojne biznesin 59 nuk e kane te regjistruar pronen ku ushtrojne biznesin 9 biznese nuk e kane percaktuar . Cfare I pengon te regjistrohen: a) Mungesa e fondeve – 59 veta b) Mungese informacioni – 17 veta c) Mungese e mbeshtetjes se familjes – 6 d) Administrimi – 5 veta e) Te tjera – 13 veta 6.Interresimi ne sipermarrje, ne zejet tradicionale/turizmin si nje mjet per sigurimin e te ardhurave. Nga 100 biznese 88 jane te interresuar 5 nuk jane te interresuar Aftesite per te cilat kane interres per te mesuar: a) Akomodim (dhome dhe mengjes) - 32 veta b) Turizmi kulinar (ushqim dhe pije tradicionale) – 34 veta c) Eko – turizem – 24 veta d) Marketingu I produktit turistik – 70 veta e) Sipermarrje (sipermarrje sociale) – 45 f) Te tjera 6 (Disa prej tyre jane te interesuar per 2 ose me shume aftesi ne te njejten kohe) 7. Cfare siguron shteti apo bizneset? Sipas pergjigjeve te dhena, pothuajse te te gjitha bizneseve: Me shume se 90% e tyre shprehen se shteti nuk u ka ofruar asnjehere mbeshtetjen e nevojshme per zhvillimin dhe rritjen e metejshem te bizneseve te vogla e te mesme. Ndersa persa I perket bizneseve ata shprehen se ofrojne ate cka mund te japin , brenda mundesive qe kane, psh. Biznesi I artizanatit , ofron punime artizanale, biznesi I shtepive me qera ofron akomodim, turizem kulinar etj 8. Problemet qe hasin bizneset dhe pengesat kryesore. Disa nga problemet kryesore te bizneseve: Artizanati – Grate artizane te zonave te ndryshme si psh. Shkoder, Vau I Dejes, Juban dhe Zogaj shprehen se kane mungese per sa I perket: 1. Lendes se pare ( pambuk , lino, mendafsh) 2. Peri eshte shume I shtrenjte 3. Mungesa e teknologjise se fundit, makinerite prodhuese etj 4. Mungese e tregut , nuk ka shitje te mjaftueshme te produktit 5. Mungese standarti, 6. Mungese fondesh/grantesh/trajnimesh dhe perkrahje nga shteti per biznesin e artizanatit. 7. Ide te reja per te prodhuar nje shumellojshmeri produktesh, per te rritur vlerat e produktit, per te kuptuar se cfare kerkon tregu. 8. Pagesat neper panaire, pjesemarrja eshte shume e shtrenjte. Shtepi me Qera – Bizneset e zones se Zogajve dhe Shiroke shprehen se kane : 1.Mungese investimi dhe perkrahjeje nga shteti (mungojne projektet dhe fondet per ato zona,) 2.Nje kerkese eshte qe te ngrihen disa shtepi pushuesish per turistet ose e thene ndryshe nje Kamp pushuesish, te kete nje pike orientuese per te gjithe turistet qe vendosin te pushojne ne ato zona. 3.Infrastruktura. Rikonstruksioni I rruges Shiroke –Zogaj, kjo do sillte nje rigjallerim dhe nje zhvillim te madh te asaj zone. 9.Cfare mundesish per zhvillimin e turizmit ofrojne keto zona? Zona Guri I Zi ofron: Artizanatin, Duhan Zona Zogaj ofron: Artizanatin, Shtepi me qera (akomodim), turizem kulinar Zona Vau I Dejes ofron : Artizanat Zona Shiroke ofron: Akomodim , turizem kulinar , peshkim, blegtori Zona Shkoder ofron: Artizanat, Akomodim, Turizem Kulinar,Pirografi , Rrobaqepesi, parukeri, pasticeri, Fason , turizem malor, turizmi tokesor, Muze etj etj. nje shumellojshmeri biznesesh dhe mundesish per zhvillimin e turizmit. 10.Cfare duhet te ndryshoje qe te permiresohet zhvillimi I sipermarrjes femerore ne zonat rurale. 1.Te kete perkrahjen e shtetit, shoqatave apo organizatave te ndryshme. 2.Te kete projekte, te jepen fonde /kredi/grante etj , per keto zona apo biznese dhe te menaxhohen ne menyren e duhur nga shteti, per te arritur rezultatet e pritshme. 3.Te kete trajnime per grate ne zonat rurale ne lidhje me fusha te ndryshme si psh. Si te njohin tregun, cfare kerkohet nga konsumatori, standarti I prodhimeve te tyre etj. 4.Te kete iniciative nga vete grate ne ato zona, te jene me bashkepunuese me njera- tjetren, te krijojne lidhje se bashku, te kene ide te qarta per nevojat e problemet qe ato kane, te cilat kane vite qe punojne. Faza e dyte: Panair levizes “Made in Albania” ne qytetin e Shkodres, organizuar nga M.ZH.E.T, A.I.D.A DHE Q.K.P Data: 27-29 Qershor 2014, ora 17:00-23:00 Vendi: Pedonalja kryesore -Shkoder Grate artizane pjesemarrese ne panair: Nr Emer Mbiemer Qyteti Lloji I Punimeve 1. Servete Agia Vau I Dejes Qendisje 2. Meliha Zyberi Vau I Dejes Qendisje 3. Zine Ejlli Guri I Zi Tezgjah 4. Roza Ndoci Guri I Zi Tezgjah 5. Kristina Ndoci Shkoder Punime 6. Sabahet Domni Shkoder Punime druri 7. Rabije Spaho Elbasan Kostume popullore 8. Tereze Gega Lezhe Kostume popullore 9. File Kola Velipoje Kostume popullore 10. Nebije Qotaj Zogaj Qilima, tezgjah 11. Nushe Deja Vau I Dejes Tezgjah 12. Teuta Duda Shkoder Punime me Grep 13. Bardha Hila Guri I Zi Pelhure 14. Flora Kastrati Tirane Qeramike Moduli I Pare I Trajnimit: Titulli : “Fjetje dhe Mengjes” (Bad and Breakfast), trajnimi I pare turizmi Vendi: Zyra e SHGPAZ Shkoder. Data: E shtune,28 Qershor 2014 , Ora : 10:00 Moren Pjese: Znj. Flutura Xhabija, president e SHGPAZ Znj.Lejda Matja, eksperte Znj.Ornela Gjini, perfaqesuese e A.I.D.A Znj.Albana Zykaj, perfaqesuese e A.I.D.A Grate pjesemarrese ne modulin e pare te trajnimit: Nr Emer Mbiemer Qyteti Lloji I Biznesit 1. Artenca Kruja Shkoder Qendisje 2. Servete Agia Vau I Dejes Qendisje 3. Lucije Stani Shkoder Qendisje 4. Taze Zefi Shkoder Artizanat 5. Flora Tushi Shkoder Artizanat 6. Diana Kroni Shkoder Pirografi 7. Nushe Deja Vau I Dejes Artizanat, kostume popullore 8. Ardiana Laskaj Fushe-Arrez Qendistare 9. Sabahet Domni Shkoder Gdhendje Druri 10. Kristina Ndoci Shkoder Tezgjah 11. Meliha Zyberi Vau I Dejes Qendistari 12. Afrime Sela Shiroke Turizem , shtepi me qera 13. Zine Ejlli Juban Tezgjah 14. Roza Ndoci Juban Tezgjah 15. Rabije Spaho Elbasan Kostume popullore shqiptare 16. Vjollca Tanushi Vau I Dejes Pune dore 17. Zyliha Sala Shkoder Stiliste 18. Tereza Gega Lezhe Artizanat 19. Fatjeta Bushati Shkoder Punime mermeri 20. Merita Bregu Shkoder Industriale 21. Valdete Pashaj Shiroke Shtepi me qera 22. Emiljan Ndoci Juban Tezgjah 23. Saide Shega Shkoder Financ 24. Kujtime Shega Shiroke Rrobaqepese Modulet e Trajnimit : “Sipermarrja Sociale” dhe “Markat” Date 19-20 korrik, 2014 SHGPAZ Shkoder Ne daten 19&20.07.2014 u zhvilluan dy module trajnimi ne zonat : Shkoder dhe Vau I Dejes, me titull: “Sipermarrja Sociale” dhe “Markat”. Takimi 1 Date: 19.07.2014 Shkoder Vendi: Zyra SHGPAZ Shkoder Tema: “Markat” Ora: 10:00- 15:30 Moren pjese : Znj. Flutura Xhabija, presidente e SHGPAZ Ekspertja: Znj. Galinja Gjoni Ekspertja Znj. Edlira Tartari Moren pjese 8 gra biznesmene dhe artizane: Diana Kroni, Drande Marku, Mimoza Matlia, Glenda Matlija,Zyliha Sala,Fatjeta Bushati,Artenca Kruja,Ardita Musaraj. Moren pjese nga shoqata: Silvana Barci, Jona Xhabija. Nga projekti Start W- Z.Ali LACEJ-Studiues lokal&ndjekes i projektit Zhvillimi i trajnimit: Tema:Cfare eshte nje marke tregtare, llojet e markave, perfitimet qe vijne nga regjistrimi I markes, te drejtat qe fitohen nga regjistrimi I nje marke,pse refuzohet te regjistrohet nje marke,sa zgjat regjistrimi I nje marke,markat e forta dhe te dobeta, marka te ndryshme shqiptare dhe te huaja , etj. Takimi 2 Date: 19.07.2014 Vau I Dejes Vendi: Bashkia “Vau I Dejes”, Vau I Dejes Tema: “Sipermarrja Sociale” Ora: 12:00- 15:30 Moren pjese : Znj. Flutura Xhabija, presidente e SHGPAZ Ekspertja Znj. Pranvera Domi Moren pjese 14 gra artizane: Servete Agia, Zine Ejlli,Dorina Ejlli, Roza Ndoci,Flora Doci,Amela Doci,Mira Lazri,Drita Ndreka,Kujtime Gazulli,Nushe Deja,Rregjina Deja,Meliha Zyberaj,Gjuste Marku,Kujtime cakalli Moren pjese nga SHGPAZ :Jona Xhabija-coordinatore Zhvillimi I trajnimit: Tema “Koncepti i sipermarrjes sociale”,cfare eshte sipermarrja sociale, sipermarrja sociale dhe perfituese , kuptimi dhe shpjegimi I saj, ushtrime : problemet dhe nevojat e grave artizane. Biznesi social zhvillon traditen por duhet edhe te modernizohet, te nderthuret tradita me modernen Cfare eshte biznesi social.si zhvilohet ai, si ndihmon ne mireqenien e familjareve dhe miqve apo te afermeve etj. Disa nga problematikat e grave artizane: •Lenda e pare: Pambuku shume I shtrenjte, cilesi jo e mire.Blihet nga Turqia. Nje ide eshte, tu mundesohej grave artizane ta blinin pambukun me shumice dhe te jete 100% pambuk. •Gjetja e tregut per shitje (nje nder problemet kryesore te grave artizane eshte edhe tregu I shitjes) Ne kete trajnim moren pjese nga zona e Vaut te Dejes 11 veta Nga zona Juban moren pjese 3 veta. Takimi 3 Date : 20.07.2014 Shkoder Vendi: Zyra e SHGPAZ Shkoder Tema: 1. “Sipermarrja Sociale” Ora: 10:00 – 12:30 Moren Pjese: Znj.Flutura Xhabija-Presidente e SHGPAZ Ekspertja Znj. Pranvera Domi . Moren pjese: 19 gra biznesmene, artizane : Drande Marku, Kristina Ndoci, Bardha Hila, Flora Ejlli, Danjela Ejlli,Ndrek Ndoci, Mimoza Matlia, Glenda Matlija,Valbona Shimaj,Etleva Margjini, Lena Deda,Drande Gjura,Davida Marku,Marije Gjoni,Marije Aia,Gjyljana Ndoci,Drande Ejlli,Ardiana Deda,Meliha Tafa Nga Shoqata: Silvana Barci, Bahrijona Xhabija Nga Projekti: Z.Ali LACAJ-Studius lokal&ndjekes i projektit Zhvillimi I trajnimit: Koncepti I sipermarrjes sociale,cfare eshte sipermarrja sociale, sipermarrja sociale dhe perfituese , kuptimi dhe shpjegimi I saj, ushtrime : problemet dhe nevojat e grave artizane . Veshtiresia kryesore qe hasin grate artizane ne biznesin e tyre: • Gjetja e Tregut • Fija e perit , shume e shtrenjte(Bardha Hila) Ne takimin e dates, 20.07.2014 trajnimi “Sipermarrja Sociale” Nga zona Shkoder moren pjese: 7 veta Nga zona Juban moren pjese 12 veta Takimi 4 Data: 20.07.2014 Vendi: Zyra e SHGPAZ Shkoder Ora: 12:30 -15:30 Tema: “Markat” Moren pjese: Znj.Flutura Xhabija, presidente e SHGPAZ Eksperte: Znj. Galinja Gjoni Ekspertja Znj. Albana Laknori Moren pjese: 17 gra biznesmene dhe artizane : Artenca Tufi,Mimoza Matlija,Kristina Ndoci, Glenda Matlija, Bardha Hila,Lena Deda,Drande Marku,Drande Gjura,Davida Marku,Flora Ejlli,Marije Gjoni,Danjela Ejlli,Ndrek Ndoci,Ardiana Deda,Gjyljana Ndoci,Drande Ejlli,Meliha Tafa,Valbona Shimaj Nga shoqata: Silvana Barci, Bahrijona Xhabija Nga Projekti: Z.Ali LACEJ-Studiues lokal&ndjekes i projektit Tema e Trajnimit dhe Zhvillimi: Ekspertja Gjoni shpjegoi se:Cfare eshte nje marke tregtare, llojet e markave, perfitimet qe vijne nga regjistrimi I markes, te drejtat qe fitohen nga regjistrimi I nje marke,pse refuzohet te regjistrohet nje marke,sa zgjat regjistrimi i nje marke,markat e forta dhe te dobeta, marka te ndryshme shqiptare dhe te huaja , te mirat qe ka biznesi nga regjistrimi i nje marke duke theksuar qe marka krijon besim tek klienti. Gjate trajnimit u hodh ideja nga grate artizane p.sh nje grup prej 4-5 veta , mund te bashkohen, bisedojne, kooperojne se bashku per krijimin e nje marke. Pasi kane dokumentacionin e duhur atehere vjen radha e aplikimit, pranimit dhe regjistrimit . Ne takimin e dates, 20.07.2014 trajnimi “Markat” Nga Shkodra moren pjese: 6 veta Nga zona Juban moren pjese :11 veta Gjate trajnimit te Patentave dhe Markave iu dorezua anetares se SHGPAZ-se Znj.Meliha Tafa marka e Kompanise se saj “ELDAVID” e bere nga Ekspertja Gjoni. Pas perfundimit te trajnimit: Biseda vazhdoi me nje historik te shkurter te figurave historike te cilat artizania Artenca Kruja i ka vendosur ne punimet e saj.Pasditja vijoi me viziten ne Ekspoziten Fotografike “MARUBI” ne te cilen ishte shpalosur historiku i “Marubit” dhe fotot me te te mira te Marubit. Trajnimi “Bad and Breakfast”, date 31 .07.2014 Shiroke, Shkoder (Start- W project, Mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave ne turizmin rural) Trajnimi I radhes“Bad and Breakfast” pjese e projektit Start-W, mbeshtetje per aktivizimin e potencialit te grave kete radhe u mbajt tek “Bark kafe Xhaka” ne Shiroke, Shkoder. Perse takimi u mbajt ne Shiroke? – Arsyeja eshte shume e thjeshte meqenese jane 5, zonat e perzgjedhura per zbatimin/implementimin e projektit Start- W, te cilat jane : Shkodra (qyteti), Vau i Dejes, Juban , Gur i Zi, Zogaj, atehere u vendos qe trajnimet do zhvillohen jo vetem ne zyren e Shkodres por edhe ne zonat e perzgjedhura p.sh sic ishte takimi ne Vaun e Dejes, ne menyre qe te kuptohet dhe percillet mesazhi se shoqata SHKGPAZ eshte gatshme per tu gjendur prane grave biznesmene dhe problemeve te tyre , eshte e gatshme te loboje me institucionet shteterore dhe te shprehe cdo shqetesim qe grate biznesmene (ne kete rast artizanet) hasin ne perditshmerine e tyre , eshte e gatshme tu sqaroje dhe te jete e hapur me ta ne lidhje me projektin dhe cdo pikepyetje apo paqartesi qe ata kane. Ne takim moren pjese: Znj. Flutura Xhabija – kryetare e SHGPAZ Z. Ali Lacej – oficer, supervizor i projektit Z. Andi Mehmeti- Ndermjetes per projektin Si dhe ekspertet: Znj. Lejda Matja Znj. Galinja Gjoni Znj. Albana Laknori Nga Shoqata moren pjese : Silvana Barci- Koordinatore, Bahrijona Xhabija Ne kete takim moren pjese gra nga zona te ndryshme Shkoder, Shiroke, Zogaj, Juban, Vau i Dejes, Guri i Zi etj. Zhvillimi i takimit: Znj. Flutura Xhabija – prezantim, pershkrim i shkurter ne lidhje me projektin. Z. Andi Mehmeti – prezantim, sqarim persa i perket rolit te tij ne kete projekt, si do i ndihmoje grate, si do ndermjetesoje per grate. Z. Ali Lacej- prezantim, pershkrim dhe sqarim me i hollesishem e me i detajuar ne lidhje me qellimin e projektit si dhe : si mund te hapet nje license, nipt, si te apikohet per fonde, si te besh ambalazhim , si te krijosh nje marke etj. Z. Lejda Matja- prezantim, diskutim me pjesemarresit (prezantim i grave – kush jane , me se merren, problematikat e tyre) Prezantim i modulit Bad and Breakfast – cilat jane te mirat e nje biznesi “fjetje dhe mengjes” , pse te hapesh dhe si te hapesh nje biznes me fjetje dhe mengjes. Cfare cilesish duhet te kesh , si te terheqesh klientin-si ta kenaqesh dhe si te lini nje pershtypje pozitive tek klienti ne menyre qe klienti te rikthehet perseri , sepse nje klient i kenaqur mund te behet nje agjent marketingu per biznesin tuaj, si te perballosh veshtiresite e nje biznesi Bad and Breakfast etj etj. Znj. Flutura Xhabija - diskutim i hapur me anetaret e shoqates – sqarim persa i perket fondeve. Diskutim me znj. Nebije Qotaj (artizane-prodhime qilimash) - nje nga ceshtjet qe Nebija shtroi ishte nevoja e saj per te zgjeruar repartin , kerkesa nga vajza te reja per tu punesuar dhe mesuar nga Nebija ka bere qe ajo te kerkoje zgjerimin e repartit ne menyre qe te punesoje edhe gra e vajza te tjera te zones se Zogajve dhe ta perballoje me mire punen dhe kerkesen. Sepse artizanati dhe turizmi jane shtyllat kryesore per zhvillimin e asaj zone. Diskutim me Znj. Artenca Tufi(qendistare), Znj. Drita Dibra (kryetare e shoqates Zejtaret e Veriut) etj- disa nga ceshtjet kryesore qe shqetesojne keto gra ne biznes. Znj. Galinja Gjoni – prezantim i Modulit “Markat” – pse duhet nje marke, sa e rendesishme eshte te krijosh nje marke/emer/etikete, si te krijosh nje marke dhe jo me pak e rendesishme si te ruash cilesine e produktit, si te mbash emrin e mire ne treg etj.