Aktivitete të Qendrës

Workshop - Forcim kapacitetesh të OJF të grave / Strengthening capacity of Women NGO

Fier, 9 Nëntor / November 9 th 2019, ora/ time 11.00, Hotel Fier Improve the networking, project implementation and advocacy skills as well as

Lexo më shumë

ROUND TABLE - Standardet krijojnë besim / Standards build trust: Sfidat e biznesit dhe institucioneve publike në procesin e integrimit në BE / Challenges of business and public institutions in the EU integration process

Hotel Fier, Fier, 8 Nëntor/ November 8th 2019, ora/ time 11.00-13.00 Agenda: 1. Fjala e hapjes / Open speech (Mrs. Flutura Xhabija, president of

Lexo më shumë

Pamje nga seminari i zhvilluar në Pukë me gratë sipërmarrëse, më datë 22 Tetor 2019

Pamje nga seminari me gratë sipërmarrëse në Fushë Arrëz, datë 21 Tetor 2019

Seminar about The EU/National programs that support with grants women entrepreneurs / Seminar rreth programeve të BE/Kombëtare, që mbështesin me grante gruan sipërmarrëse (2)

Seminar: "The EU/National programs that support with grants women entrepreneurs"

Pamje nga workshop-i për forcim kapacitetesh të OJF të grave në Pogradec, datë 28 Shtator 2019

Pamje nga round table zhvilluar sot, datë 27 Shtator, Pogradec.

Workshop - Forcim kapacitetesh të OJF të grave /Strengthening capacity of Women NGO