Aktivitete të Qendrës

Workshop në Durrës, 8 Shkurt 2020

Më datë 8 shkurt 2020 në Durrës, në ambjentin e biznesit të sipërmarrëses Engjëllushe Spada u mbajt workshop-ipër forcim kapacitete të OJF të grave në Durrës, në kuadër të implementimit të projektit të financuar nga EU nëpërmjet #CFCU pranë Ministrisë së Financës & Ekonomisë dhe që zbatohet nga SHGPAZ.
Gjatë këtij workshopi u prezantuanwebsite se ku mund të gjendet informacioni i nevojshëm, etapat për të shkruajtur një projekt të sukseshëm si dhe u prezantuan vështirësitë e hasura që nga shkrimi i një projekt propozimi e deri në implementimin e tij.