Aktivitete të Qendrës

Pamje nga tryeza e rrumbullakët e zhvilluar sot më datë 8 Nëntor në Fier

Pamje nga tryeza e rrumbullakët e zhvilluar sot më datë 8 Nëntor në Fier, “Standartet krijojnë besim”, me pjesëmarrjen e grave sipërmarrëse të Fierit dhe insitucioneve lokale